express logo

ไอ.ที.แอดแวนเทจ และ เอ็กซ์เพรส ขอขอบคุณในความไว้วางใจเลือกใช้ โปรแกรมบัญชีสำเร็จรูปเอ็กซ์เพรส Express ของทุกท่าน ตลอดมา

สำหรับสำหรับลูกค้าโปรแกรมบัญชี สำเร็จรูป เอ็กซ์เพรส เราขอมอบสิทธิประโยชน์พิเศษ ดังนี้

     1. การอัพเกรด โปรแกรม DOS รุ่นเก่า 3.x  (Upgrade Old DOS Version 3.x)

     2. การอัพเกรด โปรแกรม DOS รุ่นเก่า 4.0 , 4.5  (Upgrade Old DOS Version 4.0,4.5)

     3. การอัพเกรด โปรแกรม DOS รุ่นเก่า 5.0 , 5.5  (Upgrade Old DOS Version 5.0,5.5)

     4. การซื้อโปรแกรมบัญชี สำเร็จรูป เอ็กซ์เพรส เพิ่มเติม

     5. การเปลี่ยนรุ่น 1.0 เป็น 1.5 (Change Version 1.0 to 1.5)

     6. การโอนย้ายโปรแกรมไปยังเครื่องหรือ Server ใหม่

 การอัพเกรด โปรแกรม (Upgrade)

เพื่อมอบสิ่งดีๆ ตอบแทน ให้กับทุกท่านที่ใช้บริการเรา ไอ.ที.แอดแวนเทจ และ เอ็กซ์เพรส จึงมอบเงื่อนไขการอัพเกรดโปแกรมบัญชี เอ็กซ์เพรส (Upgrade Express) ในราคาพิเศษดังนี้

 

1.สำหรับลูกค้าที่ใช้ Express DOS 3.0

 
 Upgrade จากรุ่น  มาเป็นรุ่น  ราคา(บาท)
 Express DOS 3.0  Express 1.x for Windows  13,000

 

 

เงื่อนไขการ Upgrade

1. ลูกค้าต้องมีแผ่น diskette ติดตั้งโปรแกรม ครบทุกแผ่น
2. การ อัพเกรด จะนำแผ่นติดตั้ง มาแลกซื้อเป็น Express for Windows โดยลูกค้าจะได้รับ  CD Install ,CD Trainning , คู่มือภาษาไทย หรือ คู่มือภาษาไทย+อังกฤษ
3. บริษัทฯ จะไม่คืนแผ่นติดตั้งเดิมให้ลูกค้า ดังนั้นการปิดงบ ในเวอร์ชั่นเดิม ที่ต้องใช้แผ่นติดตั้ง ลูดค้าต้องนำข้อมูลมาแปลง และปิดงบในเวอร์ชั่น Windows แทน
4. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในคิดค่าใช้จ่ายในการติดตั้ง โอนย้ายข้อมูล ในราคาอันเหมาะสม
5. ราคานี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%

 

สำหรับลูกค้าที่ใช้ Express DOS 4.0 /4.5

 Upgrade จากรุ่น   มาเป็นรุ่น (4.0 และ 1.0 = รุ่นภายใน 4.5 และ 1.5 = รองรับสรรพากร)        ราคา(บาท)     
 Express 4.0 Thai  Express for Windows 1.0 Thai  10,000
 Express 4.5 Thai  Express for Windows 1.5 Thai  10,000
 Express 4.0 Thai/English  Express for Windows 1.0 Thai/English  11,000
 Express 4.5 Thai/English  Express for Windows 1.5 Thai/English  11,000

 

เงื่อนไขการ Upgrade

1. ลูกค้าต้องมีแผ่น diskette ติดตั้งโปรแกรม ครบทุกแผ่น
2. การ อัพเกรด จะนำแผ่นติดตั้ง มาแลกซื้อเป็น Express for Windows โดยลูกค้าจะได้รับ  CD Install ,CD Trainning , คู่มือภาษาไทย หรือ คู่มือภาษาไทย+อังกฤษ
3. บริษัท จะไม่คืนแผ่นติดตั้งเดิมให้ลูกค้า ดังนั้นการปิดงบ ในเวอร์ชั่นเดิม ที่ต้องใช้แผ่นติดตั้ง ลูดค้าต้องนำข้อมูลมาแปลง และปิดงบในเวอร์ชั่น Windows แทน
4. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในคิดค่าใช้จ่ายในการติดตั้ง โอนย้ายข้อมูล ในราคาอันเหมาะสม
5. ราคานี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%

 

 

สำหรับลูกค้าที่ใช้ Express DOS 5.0 / 5.5

 Upgrade จากรุ่น   มาเป็นรุ่น มาเป็นรุ่น (5.0 และ 1.0 = รุ่นภายใน 5.5 และ 1.5 = รองรับสรรพากร)      ราคา(บาท)    
 Express 5.0 Thai  Express for Windows 1.0 Thai  5,000
 Express 5.5 Thai  Express for Windows 1.5 Thai  5,000
 Express 5.0 Thai/English  Express for Windows 1.0 Thai/English  5,500
 Express 5.5 Thai/English  Express for Windows 1.5 Thai/English  5,500

 

เงื่อนไขการ Upgrade
1. ลูกค้าต้องมีแผ่น diskette ติดตั้งโปรแกรม ครบทุกแผ่น
2. การ อัพเกรด จะนำแผ่นติดตั้ง มาแลกซื้อเป็น Express for Windows โดยลูกค้าจะได้รับ  CD Install ,CD Trainning , คู่มือภาษาไทย หรือ คู่มือภาษาไทย+อังกฤษ
3. บริษัท จะไม่คืนแผ่นติดตั้งเดิมให้ลูกค้า ดังนั้นการปิดงบ ในเวอร์ชั่นเดิม ที่ต้องใช้แผ่นติดตั้ง ลูดค้าต้องนำข้อมูลมาแปลง และปิดงบในเวอร์ชั่น Windows แทน
3. ลูกค้าต้องสำรองข้อมูลมาเพื่อแปลงมาใช้ ใน Express for Windows
4. ราคานี้ไม่รวมการติดตั้ง การโอนย้ายข้อมูลจาก Express รุ่นเก่า
5. ในการแปลงข้อมูล อาจมีการผิดเพี้ยนของรายงาน หรือ Custom Report ในบางรายการ ซึ่งต้องแก้ไขเพิ่มเติมเล็กน้อย
6. Express for Windows จะมีสิทธิในการติดตั้ง ครั้งเดียว การเปลี่ยนแปลงที่ทำให้ Express ใช้งานไม่ได้ กรุณาแจ้งบริษัทก่อน
7. ราคานี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%

 

สำหรับลูกค้าที่ใช้ Express for Windows 1.0/1.5 อยู่แล้ว

 
 Upgrade จากรุ่น   มาเป็นรุ่น    ราคา(บาท)
 Express 1.0 Single Thai  Express 1.0 LAN Thai 16,000
 Express 1.5 Single Thai  Express 1.5 LAN Thai  16,000
 Express 1.0 Single Thai/English  Express 1.0 LAN Thai/English  24,000
 Express 1.5 Single Thai/English  Express 1.5 LAN Thai/English  24,000

 

การอัพเกรด เพื่อ การเพิ่มระบบเมนู ฟอร์ม ภาษาอังกฤษ

 
  Upgrade จากรุ่น มาเป็นรุ่น ราคา(บาท)
 Express for Windows 1.0/1.5 Single Thai  Express for Windows 1.0/1.5 Single Thai/English  8,000
 Express for Windows 1.0/1.5 LAN Thai  Express for Windows 1.0/1.5 LAN Thai/English  8,000
 Express for Windows 1.0/1.5 Single Thai  Express for Windows 1.0/1.5 LAN Thai/English  24,000


การอัพเกรด (upgrade) ชุดสาขา 1.0/1.5

 

   Upgrade จากรุ่น มาเป็นรุ่น ราคา(บาท) 
ชุดสำนักงานใหญ่เป็น Single    
Express for Windows Single Thai สาขา Express for Windows LAN Thai สาขา  13,000
Express for Windows Single Thai/English สาขา Express for Windows LAN Thai/English สาขา  14,500
ชุดสำนักงานใหญ่เป็น LAN    
Express for Windows Single Thai สาขา Express for Windows LAN Thai สาขา  9,000
Express for Windows Single Thai/English สาขา Express for Windows LAN Thai/English สาขา 10,500

 

การซื้อโปรแกรมบัญชี สำเร็จรูป เอ็กซ์เพรส เพิ่มเติม ชุดที่ 2

ชุดที่ 1 ชุดปกติ

 ชุดแรก  ชุดที่ 2 ซื้อเพิ่มเติม
ราคา(บาท)
     
Express 1.0 Single Thai  Express 1.5 Single Thai  14,000
Express 1.0 Single Thai  Express 1.5 LAN Thai  23,000
     
Express 1.0 LAN Thai  Express 1.5 Single Thai  14,000
Express 1.0 LAN Thai  Express 1.5 LAN Thai  19,000
     
Express 1.5 Single Thai  Express 1.0 Single Thai 14,000
Express 1.5 Single Thai  Express 1.0 LAN Thai 23,000
     
Express 1.5 LAN Thai  Express 1.0 Single Thai  14,000
Express 1.5 LAN Thai  Express 1.0 LAN Thai  19,000

 

 หากต้องการเปลี่ยนจากรุ่น thai เป็น Thai/English 

 เงื่อนไข

1. ลูกค้าไม่จำเป็นต้องมีใบจดทะเบียน สาขา

2. ชุดที่ 2 จะเป็นรุ่นตรงข้ามกับ ชุดที่ 1

3. ไม่มีการอบรมฟรีให้

 

ชุดที่ 2 เป็นชุดสาขา 1.0/1.5

     ราคา(บาท) 
ชุดที่ 1 เป็น Single Thai    
Express for Windows Single Thai สาขา   15,000
Express for Windows LAN Thai สาขา    27,000
ชุดที่ 1 เป็น LAN Thai    
Express for Windows Single Thai สาขา    15,000
Express for Windows LAN Thai สาขา    23,000
ชุดที่ 1 เป็น Single Thai/English    
Express for Windows Single Thai/English สาขา    23,000
Express for Windows LAN Thai/English สาขา    35,000
ชุดที่ 1 เป็น LAN Thai/English    
Express for Windows Single Thai/English สาขา    23,000
Express for Windows LAN Thai/English สาขา    31,000

 เงื่อนไข

1. ลูกค้าต้องมีใบจดทะเบียน สาขา

2. ชุดสาขาสามารถทำงานได้เหมือนปกติ มีเมนูโอนเพิ่มขึ้นมา

3. ราคายังไม่รวมค่าบริการติดตั้ง

 

 

การอัพเกรด (upgrade) Express จาก 1.0 เป็น 1.5

  Upgrade จากรุ่น  มาเป็นรุ่น    ราคา(บาท)
Express for Windows 1.0 Express for Windows 1.5 3,000

 

เงื่อนไขการอัพเกรด

1. เมื่ออัพเกรดจาก 1.0 เป็น 1.5 แล้วจะไม่สามารถเปลี่ยนกลับเป็นเวอร์ชั่น 1.0 ได้อีก

2. บริษัทจะยกเลิกการให้บริการด้านสอบถามปัญหาโปรแกรมในรุ่น 1.0

3. ต้องนำไปติดตั้งในเครื่องเดิมที่เคยขอรหัสลงทะเบียนล่าสุดเท่านั้น

4. ลูกค้าต้องกรอกเอกสารยอมรับเงื่อนไขการอัพเกรดจาก 1.0 เป็น 1.5 แล้วนำแผ่นโปรแกรมต้นฉบับและค่าบริการการอัพเกรด มายังสำนักงานใหญ่ หรือ มอบให้ทางไอ.ที.แอดแวนเทจเป็นผู้ดำเนินการ (มีค่าบริการเพิ่มเติม)

5. ราคานี้ยังไม่รวมค่าบริการ

ถ้าต้องการใช้ เวอร์ชั่น 1.0 อีกในบริษัทเดิม สามารถสั่งซื้อโปรแกรมชุดที่ 2 เพิ่มเท่านั้น รายละเอียด

 

 

4. การโอนย้ายโปรแกรมไปยังเครื่องใหม่หรือ Server ใหม่

     โดยปกติแล้วโปรแกรม เอ็กซ์เพรส จะให้สิทธิ์การลงโปรแกรมไว้ที่เครื่องเดียวและครั้งเดียว แต่เมื่อเกิดความจำเป็นต้องย้ายโปรแกรมไปยังเครื่องใหม่ ลูกค้าสามารถแจ้งไปยังสำนักงานใหญ่ได้ หากต้องการความปลอดภัยและถูกต้องของโปรแกรมและครบถ้วนของข้อมูล ในการโอนย้าย สามารถเรียกใช้บริการ ให้ทางไอ.ที.แอดแวนเทจ ไปโอนย้ายโปรแกรมและข้อมูลได้  (มีค่าบริการเพิ่มเติม)

และทางไอ.ที.แอดแวนเทจ มี SERVER จัดจำหน่าย โดยมีการรับประกันสูงสุด 3 ปี จากผู้ผลิต SERVER ที่ ไอ.ที.แอดแวนเทจ จัดจำหน่าย มีปรับแต่งให้สามารถใช้งาน ระบบบัญชี Express และการเก็บข้อมูลข้อมูลร่วมกัน มีการปรับการสำรองข้อมูล ช่วยให้ลูกค้าสะดวกในการกู้ข้อมูลกลับเมื่อเกิดปัญหา

 

5. การโอนย้ายโปรแกรมจากระบบ Unix ไปยังเครื่องใหม่หรือ Server ใหม่ที่เป็น Windows

          โปรแกรมบัญชีเอ็กซ์ เพรส ใน ช่วงแรก ลูกค้า หลายรายหันมาใช้ Unix Linux Server ที่มี Samba ทำให้สามารถจำลอง Driver ติดตั้งโปรแกรมได้ ต่อมาโปรแกรมพัฒนาขึ้น เกิดข้อจำกัดบน Samba Server  อีกทั้งการโอนย้าย Server การกู้ข้อมูล การลงทะเบียนเกิดความยุ่งยาก ในเวลาต่อมาจึงกำหนดให้ เครื่องที่ิติดตั้ง โปรแกรมบัญชี เอ็กซ์เพรส ติดตั้งบน Windows เท่านั้น 

            สำหรับลูกค้าที่ต้องการย้ายจากระบบ   Unix Linux Server ที่มี Samba Server สามารถติดต่อ  ให้ทางไอ.ที.แอดแวนเทจ ไปโอนย้ายโปรแกรมและข้อมูลได้  (มีค่าบริการเพิ่มเติม)

หมายเหตุ 

* ราคานี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%

 ** ราคาและรายละเอียดอาจเปลี่ยนแปลงได้ ดังนั้นจึงควรสอบถามอีกครั้งหนึ่ง