Home โปรแกรมบัญชีเอ็กซ์เพรส
Your IP: 54.226.102.115


Today: 182
Yesterday: 264
Total: 1036672

ติดต่อเรา

บริษัท ไอ.ที.แอดแวนเทจ จำกัด.

Tel. 038-448303-4  

Fax. 038-441650

Email:info@itac.co.th 

facebook.com/itaconlinefacebook 47x47

 

line @itacline

พิมพ์ อีเมล

โปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป เอ็กซ์เพรส Express Accounting Software

ระบบสินทรัพย์ถาวร (Fixed Assets System)


1. สามารถเลือกวิธีการคิดค่าเสื่อมราคาของสินทรัพย์ได้  3  วิธี ได้แก่
   - วิธีเส้นตรง
   - วิธีลดยอด
   - กำหนดค่าเสื่อมราคาต่อปีเอง

 

โปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป เอ็กซ์เพรส Express Accounting Software-รายการทรัพย์สิน

 

2. สามารถจัดแยกกลุ่มการบันทึกบัญชีทรัพย์สิน ได้ตามต้องการ
3. การคิดค่าเสื่อมราคาสามารถเลือกได้ 2 แบบ ได้แก่  คิดรายเดือน หรือคิดรายปี
4. มีรายงานรายละเอียดค่าสึกหรอและค่าเสื่อมราคาที่หักได้ตามพระราชกฤษฎีกาฯ สามารถนำส่งได้ทันที
5. สามารถลงบัญชีค่าเสื่อมแยกตามแผนกได้
6. เมื่อเริ่มนำข้อมูลเข้าระบบ สามารถเลือกได้ว่า จะให้ระบบคิดค่าเสื่อมทันที หรือ ยังไม่คิด (ถ้ายังไม่คิดขณะบันทึก ระบบจะทำงานได้เร็วกว่า เมื่อเรียบร้อยจึงไปสั่งคำนวณค่าเสื่อมราคาทั้งแฟ้ม)
7. สามารถปรับเปลี่ยนรหัสทรัพย์สินได้ตลอดเวลา
8. สามารถค้นหาข้อมูลตามรหัสสินทรัพย์หรือชื่อสินทรัพย์ และมี Look up ในกรณีที่จำไม่ได้

 

 
 ไอ.ที.แอดแวนเทจ :: I.T.Advantage :: Professional IT Solution, สงวนลิขสิทธิ์ 2552 โดย บริษัท ไอ.ที.แอดแวนเทจ จำกัด บริหารจัดการโดย Edd Brain Storm