ไอ.ที.แอดแวนเทจ : I.T.Advantage : Professional IT Solution

ผู้จำหน่าย วางระบบ ซ่อม ดูแล คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ ระบบบาร์โค้ด ระบบเครือข่าย โปรแกรมลิขสิทธิ์ ตัวแทนจำหน่ายโปรแกรมบัญชีเอ็กซ์เพรส ที่เชี่ยวชาญมานาน กว่า 18 ปี

Slideshow Image Slideshow Image Slideshow Image Slideshow Image Slideshow Image Slideshow Image Slideshow Image
Today: 8
Yesterday: 44
This Week: 52
Total: 452685

Your IP: 54.156.39.245

ผู้เยี่ยมชมขณะนี้

มี 17 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

express_logo_thai_300

ระบบควบคุมเจ้าหนี้และค่าใช้จ่ายอื่นๆ (Account Payable and Other Expense System)

ข้อมูลเจ้าหนี้จะถูกส่งมาจากระบบซื้อสินค้า

1. สามารถพิมพ์และแก้ไขแบบฟอร์มต่าง ๆ เช่น ใบรับวางบิล, ใบจ่ายเงิน, ใบลดหนี้/ส่งคืนสินค้า, ใบเพิ่มหนี้ และหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย ได้ 3 รูปแบบ

2. สามารถบันทึกค่าใช้จ่ายอื่นๆ นอกเหนือจากเจ้าหนี้จากการซื้อสินค้า

express-t-other-expense

3. สามารถจ่ายชำระหนี้ได้อย่างสะดวกทั้งการจ่ายชำระแบบเต็มบิล หรือจ่ายชำระบางส่วน

3. การจ่ายชำระหนี้สามารถชำระโดย เงินสด, เช็ค(กี่ใบก็ได้), บัตรเครดิต, โอนเงิน, ดร๊าฟ และถ้าต้องการเพิ่มเติมอีกจะมีตารางสำหรับให้กำหนดวิธีการจ่ายชำระหนี้ได้เอง

4. สามารถเรียกดูยอดบิลที่ยังค้างจ่ายของเจ้าหนี้แต่ละราย (ทั้งแบบสรุปและละเอียด) เพื่อใช้ประมาณการรายจ่าย โดยกำหนดช่วงเวลาที่บิลจะครบกำหนดได้เอง เช่น จะต้องจ่ายภายใน 7 วัน 15 วัน 30 วัน เป็นเงินเท่าไร

express-t-report-ap-aging

5. มีรายงานใบรับวางบิลตามวันที่นัดจ่ายเช็ค ทำให้ทราบรายจ่ายล่วงหน้า เพื่อเตรียมทำเช็คจ่ายได้ถูกต้อง

6. ในเอกสารแต่ละใบสามารถเพิ่มคำอธิบายหมายเหตุได้ จำนวน  5 บรรทัดๆ ละ 50 ตัวอักษร

7. สามารถพิมพ์รายชื่อของผู้จำหน่ายลงบนสติ๊กเกอร์และจ่าหน้าซองจดหมาย

express-t-supplier-print-envelope-label

8. สามารถปรับเปลี่ยนรหัสผู้จำหน่าย และรหัสค่าใช้จ่าย ได้ตลอดเวลา

9. สามารถค้นหาข้อมูลตามรหัสผู้จำหน่าย หรือชื่อบริษัท และมี Look up ในกรณีที่จำรหัสไม่ได้

10. สามารถพิมพ์หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย ทั้งแบบ ภงด.3 และภงด.53 ถูกต้องตามแบบฉบับกรมสรรพากรกำหนด

11. ในใบลดหนี้/ส่งคืนสินค้า สามารถเลือกได้ว่าจะหักจากใบรับสินค้าเดิมหรือเก็บไว้หักเมื่อจ่ายชำระหนี้ หรือ รับเป็นเงินสด

โปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป เอ็กซ์เพรส Express Accounting Software 

ระบบการจองสินค้าและจัดจำหน่าย (Sales Order and Distribution System)

express sale diagram

1.สามารถพิมพ์และแก้ไขแบบฟอร์มต่าง ๆ เช่น ใบเสนอราคา, บิลเงินสด, ใบสั่งขาย, ใบกำกับสินค้า/ใบกำกับภาษี ได้ 9 แบบ

2.สามารถบันทึกขายสินค้าซึ่งมีภาษีขายที่อยู่ในกลุ่มอัตราปกติ และได้รับยกเว้นภาษี ไว้ในบิลใบเดียวกันได้

express-iv-vatnovat

 

3.สามารถกำหนดได้ว่าต้องการให้บุคลากรท่านใดเข้าไปแก้ไขราคาขายในขณะที่กำลังบันทึกการขายได้บ้าง

4.รองรับการขายที่มีการรับเงินมัดจำล่วงหน้า และพิมพ์ใบเสร็จ/ใบกำกับภาษี ตอนรับเงินมัดจำ

5.ในใบกำกับสินค้า 1 ใบ สามารถบันทึกรายการสินค้าได้สูงสุด 999 รายการ และพิมพ์ใบต่อเนื่องเรียงตามลำดับรายการให้ และเลือกได้ว่าต้องการป้อนลำดับที่เอง หรือให้โปรแกรมจัดลำดับที่ให้

6.สามารถเปลี่ยนชื่อสินค้าในใบกำกับสินค้าได้ตามต้องการ

7.สามารถขายสินค้าด้วยหน่วยนับที่แตกต่างกับหน่วยนับที่เก็บในสต็อกได้ เพียงแต่ต้องมีอัตราส่วนที่สัมพันธ์กัน

8.รองรับการขายสินค้าที่มีของแถม และในรายงานวิเคราะห์การขาย สามารถแยกยอดออกให้เห็นได้ชัดเจนว่า ปริมาณสินค้าที่ขายเป็นเงินจำนวนเท่าไร ? และส่วนของแถมเท่าไร ?

9.หลังจากบันทึกใบกำกับสินค้า สามารถทราบกำไรขั้นต้นของใบกำกับใบนั้นๆ ได้ทันที

10.สามารถบันทึกส่วนลดแต่ละรายการสินค้า และส่วนลดจากยอดรวม ซึ่งลดเป็นเงินบาท, เปอร์เซ็นต์และเป็นเปอร์เซ็นต์หลายชั้น เช่น 5+3+2 (หมายถึง ลด 5% เหลือเท่าไหร่ลดอีก 3% เหลือเท่าไหร่ลดอีก 2%)

11.สามารถสั่งโปรแกรมให้เตือนถ้ามีการขายสินค้าต่ำกว่าจุดสั่งซื้อ

express-iv-reorder

 

12.สามารถสั่งโปรแกรมให้เตือน ถ้ามีการขายสินค้าต่ำกว่าราคาทุน

express-iv-costwarn

13.สามารถกำหนดคลังสินค้าที่ต้องการขายได้ ทั้งในใบสั่งขาย และใบกำกับสินค้า

14.โปรแกรมจะเตือน เมื่อทำการบันทึกขายเชื่อ หรือใบสั่งขาย เกินวงเงินที่อนุมัติไว้

15.ถ้าลูกค้าเกินวงเงิน สามารถเลือกได้ว่าจะต้องอนุมัติก่อนถึงออกเอกสารได้ หรือให้ออกเอกสารไปก่อนแล้วอนุมัติตามหลัง

16.สามารถกำหนดวงเงินขายเชื่อ และระดับผู้อนุมัติวงเงิน ได้ตามต้องการถึง 5 ระดับ

17.มีระบบควบคุมการจองสินค้า เพื่อทยอยส่งสินค้าตามลำดับการจอง, เพื่อนำเข้าหรือผลิตสินค้าตามยอดสั่งจอง

18.ในใบสั่งขายใบเดียวกัน สามารถกำหนดวันที่ส่งสินค้าเป็นคนละวันที่ ได้ตามที่ลูกค้าสั่ง

19.สามารถทำการยกเลิกยอดที่ค้างส่งในใบสั่งขายได้ทั้งใบได้

 

20.สามารถออกใบกำกับสินค้าได้ไม่จำกัดจำนวนครั้ง จนกว่าจะส่งสินค้าครบตามยอดสั่งจอง

21.รองรับธุรกิจการขายบริการ (เกณฑ์เงินสด) และจะปรับยอดภาษีขายให้ เมื่อบันทึกรับชำระเงิน

22.รองรับธุรกิจฝากขาย โดยใช้คลังสินค้าเป็นสถานที่ฝากขายสินค้า 

23.ในใบกำกับสินค้าสามารถเพิ่มคำอธิบายแต่ละรายการสินค้าได้จำนวน 10 บรรทัดๆ ละ 50 ตัวอักษร และเพิ่มคำอธิบายหมายเหตุได้จำนวน  5 บรรทัดๆ ละ 50 ตัวอักษร

24.ในใบเสนอราคาสามารถกำหนดสถานะของลูกค้า ช่วยให้การติดตามผลการขายมีประสิทธิภาพมากขึ้น

25.สามารถทำใบเสนอราคาให้เป็นต้นแบบ Price List เพื่อดึงมาพิมพ์ใบแจ้งหนี้ได้ตลอดเวลา ทำให้อำนวยความสะดวกสำหรับธุรกิจ เช่าอาพาร์ทเม้นท์, ค่าสมาชิกรายเดือน จะได้ไม่ต้องคีย์รายการเดิมซ้ำๆ ทุกเดือน

26.สามารถโอนใบเสนอราคา ไปเป็นใบสั่งขาย หรือ ใบกำกับสินค้าได้ทันทีโดยไม่ต้องคีย์ข้อมูลใหม่อีกครั้ง

express-t-qt-to-so

27.สามารถกำหนดเหตุผลในการยกเลิกใบเสนอราคาได้ตามต้องการ

28.สามารถเพิ่มแฟ้มหลักของสินค้า, ลูกค้า, พนักงานขาย และเขตการขายได้ในขณะบันทึกรายวันขาย

express-so-cancelorder

express_logo_thai_300

ระบบภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) และภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย (Value Added Tax and Withholding Tax System)

      ข้อมูลจะถูกส่งมาจากระบบการซื้อสินค้า, ค่าใช้จ่ายอื่นๆ, ลดหนี้/ส่งคืนสินค้า, ขายสินค้า, รายได้อื่นๆ, ลดหนี้/รับคืนสินค้า และระบบบัญชี

1. สามารถบันทึกการซื้อ/ขายได้ทั้งแบบ ราคารวมภาษี (Inclusive) และราคาแยกภาษี (Exclusive)  รวมทั้งรายการสินค้าที่ได้รับการยกเว้นภาษี

2.สามารถพิมพ์รายงานภาษีซื้อ, ภาษีขาย และมูลค่าฐานภาษี ที่มีข้อมูลครบถ้วนตามที่กรมสรรพากรกำหนด และนำตัวเลขมากรอกในแบบ ภ.พ.30 พร้อมนำส่งทุกวันที่ 15 ได้ทันที

3. รองรับธุรกิจที่ขอคืนภาษีซื้อได้ไม่เต็มจำนวน โปรแกรมจะพิมพ์รายงานภาษีซื้อแยกเป็น 2 ยอด คือ ยอดที่ขอคืนได้ และยอดที่ขอคืนไม่ได้

4. รองรับกรณีที่มีใบกำกับภาษีมาถึงล่าช้าแต่ไม่เกิน 6 เดือน และกรณีเกิน 6 เดือน ระบบจะแยกรายงานภาษีซื้อออกเป็น 2 รายงาน ได้แก่ รายงานภาษีซื้อ (ยื่นปกติ) และรายงานภาษีซื้อ (ยื่นเพิ่มเติม)

5. รายงานภาษีซื้อ สามารถเลือกพิมพ์ออกเครื่องพิมพ์และจอภาพได้ทั้ง 2 แบบ ได้แก่
    - เรียงตามวันที่ ที่ได้รับใบกำกับภาษี ตามประกาศกรมสรรพากรฉบับที่ 89 มีผลตั้งแต่ 29 เม.ย. 2542
    - เรียงตามวันที่ใบกำกับภาษี ตามประกาศฉบับเก่า (จะค้นหาใบกำกับภาษีในรายงานได้ง่ายกว่า)

express-t-report-tax

6. สามารถพิมพ์และแก้ไขรูปแบบรายงานภาษีซื้อที่แตกต่างกันได้ 6 แบบ และมีต้นฉบับที่ช่วยให้แก้ไขได้ 7 แบบ

7. สามารถพิมพ์และแก้ไขรูปแบบรายงานภาษีขายที่แตกต่างกันได้ 6 แบบ และมีต้นฉบับที่ช่วยให้แก้ไขได้ 7 แบบ

8. สามารถเลือกวิธีการบันทึกบัญชีภาษีมูลค่าเพิ่มได้  2 แบบ คือ แบบเกณฑ์สิทธิ และแบบเกณฑ์เงินสด

9. สามารถพิมพ์รายงานภาษีซื้อ, ภาซื้อขาย และแบบยื่น ภงด. แยกตามแผนกได้

10. สามารถพิมพ์แบบยื่น ภงด.3, ภงด.53 ซึ่งตรงตามแบบสรรพากรกำหนด และแนบนำส่งทุกวันที่ 7 ของเดือนได้ทันที

11. สามารถกำหนดประเภทเงินได้ และอัตราที่หักภาษี ณ ที่จ่ายไว้ล่วงหน้า ทำให้เวลาที่ทำใบหัก จะได้ไม่ผิดพลาด

โปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป เอ็กซ์เพรส express

ระบบควบคุมสินค้าคงคลัง (Inventory Control)

        ข้อมูลส่วนใหญ่จะถูกส่งมาจากระบบซื้อและระบบขายสินค้า

1. สามารถกำหนดคลังสินค้าได้หลายคลัง โดยไม่จำกัดจำนวน และคิดต้นทุนแยกตามคลังได้ซึ่งเหมาะนำไปใช้กับคลังสาขา

express-t-stock-location 

2. สามารถเลือกวิธีการคิดต้นทุนได้ 2 แบบ ได้แก่
        - แบบต้นทุนถัวเฉลี่ย (Moving Weighted Average)
        - แบบเข้าก่อนออกก่อน (FIFO = First-In-First-Out)

3. รองรับการขายสินค้าเป็นชุด (Component set=สินค้าที่มีส่วนประกอบตั้งแต่ 2 ชิ้นขึ้นไป) เพียงแต่กำหนดว่าสินค้าชุดนั้นมีส่วนประกอบอะไรบ้าง เมื่อบันทึกการขายโปรแกรมจะตัดส่วนประกอบในสต็อกให้เองอัตโนมัติ

4. ในสินค้าชุดสามารถเลือกตัดส่วนประกอบและพิมพ์ส่วนประกอบในบิลได้ เพียงแต่กำหนดเป็นชุดพิเศษ

5. สามารถเลือกได้ว่าต้องการแสดงราคาขายที่ตัวสินค้าชุด หรือที่ส่วนประกอบ

6. ในการซื้อสินค้าชุด โปรแกรมจะทำการแตกย่อยเป็นส่วนประกอบและเพิ่มในสต็อกให้ทันที

7. การเพิ่มสินค้าชุดใหม่ที่มีส่วนประกอบคล้ายกับสินค้าชุดเดิม สามารถดึงสินค้าชุดเดิมมาแก้ไข-เพิ่มเติมได้ทันที

8. สินค้าชุด 1 ชุด มีส่วนประกอบได้ 999 รายการ

9. สามารถกำหนดหน่วยนับซื้อ, หน่วยนับขาย ต่างกับหน่วยนับหลักได้ (หน่วยนับที่เก็บไว้ในสต็อกและเป็นหน่วยที่เล็กที่สุด) แต่ต้องมีอัตราส่วนที่สัมพันธ์กับหน่วยนับหลัก และมีทศนิยมได้ถึง 4 ตำแหน่ง

10. สินค้าที่เก็บเป็นหน่วยใหญ่และย่อย สามารถพิมพ์รายงานแสดงหน่วยได้ 2 ระดับ เช่น ยอดคงเหลือ 5 ลัง 4 ซอง

11. มีตารางหน่วยนับเพื่อกำหนดอัตราส่วนต่อหน่วยนับหลักไว้ล่วงหน้า ทำให้สะดวกในการเรียกใช้ และควบคุม

12. ระบบสามารถนำค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการซื้อหรือนำเข้า มาเฉลี่ยเป็นต้นทุนสินค้าเพิ่มได้ เช่น ค่าขนส่ง, ค่าภาษีสรรพสามิต, อากรขาเข้า ฯ

13. สอบถามยอดคงเหลือในสต็อกได้ตลอดเวลา ที่หน้าจอไหนก็ได้(กด Alt-F4) ทำให้ลูกค้าได้คำตอบทันทีโดยไม่ต้องรอนาน และไม่จำเป็นจะต้องออกจากงานที่เรากำลังทำอยู่

14. ในกรณีไม่มีสินค้าในสต็อก เลือกได้ว่าจะให้ยอดสินค้าติดลบหรือไม่ ซึ่งจะให้ติดลบเฉพาะสินค้าหรือทั้งระบบก็ได้ ถ้าเลือกเปิดบิลไปก่อน(ติดลบได้) เมื่อบันทึกรับสินค้าเข้า โปรแกรมจะกระทบยอดสินค้าและต้นทุนย้อนหลังให้เองโดยอัตโนมัติ ไม่ว่าจะมีการเปิดบิลขายไปแล้วซักกี่ใบก็ตาม

15. สามารถกำหนดได้ว่าต้องการให้บุคลากรท่านใดทำการตัดสินค้าและติดลบในสต็อกได้บ้าง

16. สามารถเก็บข้อมูลได้ทั้งสินค้าสำเร็จรูป, วัตถุดิบ, สินค้ากึ่งสำเร็จรูป, สินค้าประกอบ และสินค้าบริการ

17. สามารถกำหนดราคาขายของสินค้าได้ 5 ระดับ และพิมพ์รายงาน Price List ได้

18. สามารถกำหนดราคาเสริม สำหรับจัดโปรโมชั่น โดยกำหนดเงื่อนไข (เช่นซื้อ 10 ชิ้น ลด 2%) และกำหนดช่วงวันตามที่เราต้องการ (เช่น ช็อกเซลล์! ลดกระหน่ำ ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ ถึง 31 กรกฎาคม นี้เท่านั้น)

19. สามารถบันทึกการเบิกหรือรับเข้าสต็อกที่ไม่เกี่ยวกับการซื้อหรือขาย เช่น เบิกวัตถุดิบไปผลิต, รับสินค้าเข้าจากการผลิตฯ

20. สามารถพิมพ์และแก้ไขแบบฟอร์มของเอกสารการเบิกหรือรับสินค้าเข้า ที่แตกต่างกันได้ถึง 3 รูปแบบ

21. มีระบบควบคุมการตรวจนับสินค้า เพื่ออำนวยความสะดวก รวดเร็ว และถูกต้อง

22. สามารถปรับเปลี่ยนรหัสสินค้าได้ตลอดเวลา

express-t-change-stock-code

23. สามารถค้นหาข้อมูลตามรหัสสินค้า หรือชื่อสินค้า และมี Look up ในกรณีที่จำรหัสไม่ได้

24. มีแฟ้มเก็บสินค้าที่มี Serial No. หรือ Part No. (แยกต่างหาก ไม่เชื่อมโยงกับระบบอื่นๆ)

25. สามารถจัดแยกกลุ่มการคำนวณต้นทุนสินค้าว่า กลุ่มนี้คำนวณแบบ FIFO และอีกกลุ่มคำนวณแบบถัวเฉลี่ย

26. สามารถจัดแยกกลุ่มการบันทึกบัญชีสินค้า และบัญชีวัตถุดิบ ได้ตามต้องการ

27. สามารถกำหนดจุดสั่งซื้อ (Re-order point) เป็นวัน/เดือน/ปี ตามความเคลื่อนไหวของสินค้า, เพื่อขายงานโครงการ หรือจัดโปรโมชั่นตามเทศกาล

28. สามารถกำหนดจุดสูงสุดของสินค้า (Maximum) แยกตามเดือนหรืองวด ได้ตามต้องการ

29. เตรียมคอลัมน์ วันที่ สำรองไว้ 2 คอลัมน์,ข้อความ 4 คอลัมน์ และจำนวน(ตัวเลข) 1 คอลัมน์ ต่อ 1 สินค้า เผื่อรองรับในกรณีที่ต้องการเพิ่มเติม

30. สามารถควบคุมสินค้าด้วยรหัสแท่ง (Barcode) และใช้เครื่องอ่านบาร์โค้ดทำการบันทึกซื้อ, ขาย และตรวจนับสินค้า

31. รองรับสินค้าที่อยู่ในกลุ่มภาษีมูลค่าเพิ่ม(VAT)อัตราปกติ และกลุ่มที่ได้รับยกเว้น

32. สินค้าในแต่ละคลังสามารถแสดง ปริมาณ, ต้นทุน, มูลค่าสินค้า, ปริมาณค้างรับ, ปริมาณค้างส่ง, ชั้นที่เก็บสินค้า และแผนก ซึ่งทำให้ธุรกิจบางประเภทได้ข้อมูลสมบูรณ์แบบมากยิ่งขึ้น ตัวอย่างเช่น ธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง สามารถทราบวัสดุคงเหลือและต้นทุนของวัสดุที่นำไปใช้ในแต่ละไซด์งานได้ทันที

33. สามารถสั่งโปรแกรมให้เตือนเมื่อยอดคงเหลือต่ำกว่าจุดสั่งซื้อ ขณะบันทึกการขายหรือเบิกสินค้า

โปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป เอ็กซ์เพรส Express Accounting Software

ระบบควบคุมเช็คและเงินฝากธนาคาร (Cheque and Banking Control System)

เช็ครับและเช็คจ่ายจะถูกส่งมาจากการรับชำระหนี้ และจ่ายชำระหนี้
1. สามารถพิมพ์และแก้ไขรูปแบบเช็คที่แตกต่างกันได้ 6 ธนาคาร
2. การรับชำระ/จ่ายชำระหนี้ด้วยเช็ค โปรแกรมจะนำเช็คไปเก็บไว้ในทะเบียนเช็ค เพื่อให้ผู้มีหน้าที่ดูแลและตรวจสอบ
3. มีรายงานเช็ครับเรียงตามวันที่เช็ค เพื่อช่วยเตือนว่ามีเช็คใบไหนที่ถึงกำหนดนำฝาก
4. สามารถพิมพ์ใบนำฝากเช็ค(Pay in Slip) แทนการเขียนด้วยมือ ทำให้สะดวกและรวดเร็วขึ้น


deq

5. สามารถบันทึกการผ่านเช็คทั้งชุดที่นำฝาก หรือผ่านเช็คทีละใบก็ได้
6. สามารถเก็บประวัติเช็คคืน (เช็คเด้ง) เพื่อเก็บไว้พิจารณาการให้เครดิต
7. มีรายงานเช็คจ่ายเรียงตามเลขที่เช็ค สำหรับตรวจสอบกับสมุดเช็คแต่ละใบที่เซ็นต์จ่ายไป
8. มีรายงานเช็คจ่ายเรียงตามวันที่เช็ค เพื่อเตือนให้ฝ่ายการเงินทราบว่าจะมีเช็คใบไหนบ้างและจำนวนเงินเท่าไหร่ ? ที่จะตัดจากบัญชี จะได้เตรียมโอนเงินจากบัญชีออมทรัพย์เข้าบัญชีกระแสรายวันได้ทันเวลา
9. สามารถกำหนดให้ระบบทำการผ่านเช็คจ่ายให้เองอัตโนมัติ (ไม่ต้องเสียเวลาผ่านเอง)
10. สามารถบันทึกรายการที่เกี่ยวข้องกับบัญชีเงินฝากธนาคาร เช่น ฝาก/ถอนเงินสด, โอนเงินระหว่างธนาคาร, จ่ายค่าธรรมเนียม ฯ และพิมพ์รายงานเพื่อนำมากระทบยอดกับ Bank Statement ได้ (ทำ Bank Reconcile)
11. สามารถถอนเงินสดด้วยเช็คของบริษัท และบันทึกการขายลดเช็คได้

หมวดหมู่รอง