ไอ.ที.แอดแวนเทจ : I.T.Advantage : Professional IT Solution

ผู้จำหน่าย วางระบบ ซ่อม ดูแล คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ ระบบบาร์โค้ด ระบบเครือข่าย โปรแกรมลิขสิทธิ์ ตัวแทนจำหน่ายโปรแกรมบัญชีเอ็กซ์เพรส ที่เชี่ยวชาญมานาน กว่า 18 ปี

Slideshow Image Slideshow Image Slideshow Image Slideshow Image Slideshow Image Slideshow Image Slideshow Image
Today: 12
Yesterday: 44
This Week: 56
Total: 452689

Your IP: 54.156.39.245

ผู้เยี่ยมชมขณะนี้

มี 4 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

โปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป เอ็กซ์เพรส Express Accounting Software 

ระบบการจองสินค้าและจัดจำหน่าย (Sales Order and Distribution System)

express sale diagram

1.สามารถพิมพ์และแก้ไขแบบฟอร์มต่าง ๆ เช่น ใบเสนอราคา, บิลเงินสด, ใบสั่งขาย, ใบกำกับสินค้า/ใบกำกับภาษี ได้ 9 แบบ

2.สามารถบันทึกขายสินค้าซึ่งมีภาษีขายที่อยู่ในกลุ่มอัตราปกติ และได้รับยกเว้นภาษี ไว้ในบิลใบเดียวกันได้

express-iv-vatnovat

 

3.สามารถกำหนดได้ว่าต้องการให้บุคลากรท่านใดเข้าไปแก้ไขราคาขายในขณะที่กำลังบันทึกการขายได้บ้าง

4.รองรับการขายที่มีการรับเงินมัดจำล่วงหน้า และพิมพ์ใบเสร็จ/ใบกำกับภาษี ตอนรับเงินมัดจำ

5.ในใบกำกับสินค้า 1 ใบ สามารถบันทึกรายการสินค้าได้สูงสุด 999 รายการ และพิมพ์ใบต่อเนื่องเรียงตามลำดับรายการให้ และเลือกได้ว่าต้องการป้อนลำดับที่เอง หรือให้โปรแกรมจัดลำดับที่ให้

6.สามารถเปลี่ยนชื่อสินค้าในใบกำกับสินค้าได้ตามต้องการ

7.สามารถขายสินค้าด้วยหน่วยนับที่แตกต่างกับหน่วยนับที่เก็บในสต็อกได้ เพียงแต่ต้องมีอัตราส่วนที่สัมพันธ์กัน

8.รองรับการขายสินค้าที่มีของแถม และในรายงานวิเคราะห์การขาย สามารถแยกยอดออกให้เห็นได้ชัดเจนว่า ปริมาณสินค้าที่ขายเป็นเงินจำนวนเท่าไร ? และส่วนของแถมเท่าไร ?

9.หลังจากบันทึกใบกำกับสินค้า สามารถทราบกำไรขั้นต้นของใบกำกับใบนั้นๆ ได้ทันที

10.สามารถบันทึกส่วนลดแต่ละรายการสินค้า และส่วนลดจากยอดรวม ซึ่งลดเป็นเงินบาท, เปอร์เซ็นต์และเป็นเปอร์เซ็นต์หลายชั้น เช่น 5+3+2 (หมายถึง ลด 5% เหลือเท่าไหร่ลดอีก 3% เหลือเท่าไหร่ลดอีก 2%)

11.สามารถสั่งโปรแกรมให้เตือนถ้ามีการขายสินค้าต่ำกว่าจุดสั่งซื้อ

express-iv-reorder

 

12.สามารถสั่งโปรแกรมให้เตือน ถ้ามีการขายสินค้าต่ำกว่าราคาทุน

express-iv-costwarn

13.สามารถกำหนดคลังสินค้าที่ต้องการขายได้ ทั้งในใบสั่งขาย และใบกำกับสินค้า

14.โปรแกรมจะเตือน เมื่อทำการบันทึกขายเชื่อ หรือใบสั่งขาย เกินวงเงินที่อนุมัติไว้

15.ถ้าลูกค้าเกินวงเงิน สามารถเลือกได้ว่าจะต้องอนุมัติก่อนถึงออกเอกสารได้ หรือให้ออกเอกสารไปก่อนแล้วอนุมัติตามหลัง

16.สามารถกำหนดวงเงินขายเชื่อ และระดับผู้อนุมัติวงเงิน ได้ตามต้องการถึง 5 ระดับ

17.มีระบบควบคุมการจองสินค้า เพื่อทยอยส่งสินค้าตามลำดับการจอง, เพื่อนำเข้าหรือผลิตสินค้าตามยอดสั่งจอง

18.ในใบสั่งขายใบเดียวกัน สามารถกำหนดวันที่ส่งสินค้าเป็นคนละวันที่ ได้ตามที่ลูกค้าสั่ง

19.สามารถทำการยกเลิกยอดที่ค้างส่งในใบสั่งขายได้ทั้งใบได้

 

20.สามารถออกใบกำกับสินค้าได้ไม่จำกัดจำนวนครั้ง จนกว่าจะส่งสินค้าครบตามยอดสั่งจอง

21.รองรับธุรกิจการขายบริการ (เกณฑ์เงินสด) และจะปรับยอดภาษีขายให้ เมื่อบันทึกรับชำระเงิน

22.รองรับธุรกิจฝากขาย โดยใช้คลังสินค้าเป็นสถานที่ฝากขายสินค้า 

23.ในใบกำกับสินค้าสามารถเพิ่มคำอธิบายแต่ละรายการสินค้าได้จำนวน 10 บรรทัดๆ ละ 50 ตัวอักษร และเพิ่มคำอธิบายหมายเหตุได้จำนวน  5 บรรทัดๆ ละ 50 ตัวอักษร

24.ในใบเสนอราคาสามารถกำหนดสถานะของลูกค้า ช่วยให้การติดตามผลการขายมีประสิทธิภาพมากขึ้น

25.สามารถทำใบเสนอราคาให้เป็นต้นแบบ Price List เพื่อดึงมาพิมพ์ใบแจ้งหนี้ได้ตลอดเวลา ทำให้อำนวยความสะดวกสำหรับธุรกิจ เช่าอาพาร์ทเม้นท์, ค่าสมาชิกรายเดือน จะได้ไม่ต้องคีย์รายการเดิมซ้ำๆ ทุกเดือน

26.สามารถโอนใบเสนอราคา ไปเป็นใบสั่งขาย หรือ ใบกำกับสินค้าได้ทันทีโดยไม่ต้องคีย์ข้อมูลใหม่อีกครั้ง

express-t-qt-to-so

27.สามารถกำหนดเหตุผลในการยกเลิกใบเสนอราคาได้ตามต้องการ

28.สามารถเพิ่มแฟ้มหลักของสินค้า, ลูกค้า, พนักงานขาย และเขตการขายได้ในขณะบันทึกรายวันขาย

express-so-cancelorder