Home โปรแกรมบัญชีเอ็กซ์เพรส

express logoโปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป เอ็กซ์เพรส express โปรแกรมบัญชี ที่ใช้ง่ายเพียงปลายนิ้ว
Express Accounting Software จากระบบโปรแกรม Express for DOS
พัฒนาสู่ Express for Windows ด้วยการออกแบบให้ใช้งานง่าย สะดวก รวดเร็ว ค้นหาข้อมูลแม่นยำ รองรับข้อมูลได้ไม่จำกัด อันเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีสำหรับผู้เริ่มใช้โปรแกรมบัญชี เป็นเพื่อนที่ทำให้การทำบัญชีเป็นเรื่องง่าย เป็นมือไม้ของนักบัญชีตัวจริง

โปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป เอ็กซ์เพรส express เกิดจากกลุ่มนักบัญชีและนักคอมพิวเตอร์ซึ่งมีแนวความคิดตรงกัน คือต้องการพัฒนาโปรแกรมบัญชี ให้มีความสมบูรณ์พร้อมที่จะรองรับงานบัญชี และมีความยืดหยุ่นสำหรับการ ใช้งานในระบบบัญชีของธุรกิจ ทั่วๆ ไป โดยเริ่มจากการรับจ้างพัฒนาโปรแกรมให้กับบริษัทต่างๆ ในลักษณะของ งานเฉพาะด้าน (TAILORMADE) อาทิ เช่น

1. ระบบควบคุมสินค้าคงคลัง
2. ระบบบัญชีแยกประเภท
3. ระบบเจ้าหนี้
4. ระบบลูกหนี้ ฯลฯ

ซึ่งโปรแกรมที่พัฒนาให้กับลูกค้าหลายๆ ราย นี้เป็นพื้นฐานส่วนหนึ่ง ให้กับโปรแกรมเมอร์ของเอ็กซ์เพรสซอฟท์แวร์กรุ๊ปมีความรู้และความเข้าใจในระบบบัญชีต่างๆ มากยิ่งขึ้นโดยใช้ระยะเวลาถึง 3 ปี ในการเสริมสร้างประสบการณ์เมื่อ มีความพร้อมทั้งความรู้ และประสบการณ์ตลอดจนถึงแนวความคิดแล้ว บริษัทเอ็กซ์เพรสซอฟท์แวร์กรุ๊ป จึงมีความคิด ที่จะพัฒนาโปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป โดยวางแนวทางในการพัฒนาไว้ดังนี้ คือ

1. แสดงผลเป็นภาษาไทยทั้งหมด
2. ง่ายต่อการใช้งาน
3. มีความเหมาะสมสำหรับธุรกิจในประเทศไทย
4. ลดความซ้ำซ้อนของการทำงาน
5. มีความยืดหยุ่นเพื่อสามารถนำไปใช้งาน ได้อย่างกว้างขวาง
6. มีการพัฒนาต่อเนื่องตลอดเวลา
7. สามารถใช้งานได้จริง

จากแนวทางดังกล่าวบริษัทเอ็กซ์เพรสซอฟท์แวร์กรุ๊ปได้พัฒนาโปรแกรมบัญชีสำเร็จรูปขึ้นมาเรียกว่า "ระบบบัญชีสำเร็จรูป Express" โดยใช้เวลาในการพัฒนา 6 เดือน หลังจากพัฒนาเสร็จแล้วบริษัทเอ็กซ์เพรสซอฟท์แวร์กรุ๊ป ยังไม่นำออกจำหน่ายทันทีแต่ใช้ระยะเวลาอีก 3 เดือนในการทดสอบ และปรับปรุงแก้ไขโดยส่งโปรแกรม Expressให้ลูกค้าใช้กับงานจริงเพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าเมื่อวางจำหน่าย Express ให้กับลูกค้าแล้วจะต้องสามารถใช้งานได้จริง

บริษัทเอ็กซ์เพรสซอฟท์แวร์กรุ๊ป มีความ ภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่ง กว่า 25 ปีที่ จำหน่ายระบบบัญชีสำเร็จรูป Express ได้รับความ ไว้วางใจจากเจ้าของกิจการ ตลอดจนพนักงานบัญชีเป็นอย่างมาก โดยปัจจุบันมีผู้ใช้งาน Express เป็น จำนวนกว่า 70,000 ราย ปรัชญาในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ คือการบริการหลังการขายแก่ลูกค้าให้ดีที่สุด และพัฒนาโปรแกรมอย่างต่อเนื่อง ให้ทันต่อความต้องการของผู้ใช้งานดังนั้นบริษัทฯ จึงจัดเตรียมพนักงาน บริการที่ให้คำปรึกษาแนะนำกว่า 60 ท่าน เพื่อให้ลูกค้าสามารถติดต่อสอบถามวิธีการใช้งานตลอดจนถึง ปัญหาในการใช้งานตลอดอายุการใช้งาน

 


 

express accounting software

 

 รายละเอียดของโปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป เอ็กซ์เพรส express (ภาษาไทย)  คลิ๊ก

 Express Accounting Software Information Click

 ตัวอย่างหน้าจอการทำงานของโปรแกรม บัญชี สำเร็จรูป เอ็กเพรส (เมนูไทย) คลิ๊ก

 

 


เงื่อนไข สุดพิเศษ สำหรับผู้ใช้ โปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป เอ็กซ์เพรส Express  ปัจจุบัน  ในการอัพเกรด ซื้อเพิ่ม การย้ายโปรแกรม คลิ๊กที่นี่


ไอ.ที.แอดแวนเทจ ภูมิใจนำเสนอโปรแกรมบัญชีของคนไทย ที่พัฒนาโปรแกรมตลอดมา เหมาะสำหรับการใช้งาน ธุรกิจ ซื้อมา ขายไป ก่อสร้าง โรงแรม บริการ บริษัท ห้างร้าน ฯลฯ ไอ.ที.แอดแวนเทจ ได้รับความไว้วางใจจากบริษัท เอ็กซ์เพรสซอฟท์แวร์กรุ๊ปให้เป็น ตัวแทนจำหน่าย โปรแกรมบัญชี เอ็กซ์เพรส express ให้บริการลูกค้า ในเขต ชลบุรี ศรีราชา พัทยา แหลมฉบัง สัตหีบ ระยอง ฉะเชิงเทรา สมุทรปราการ มา กว่า สิบปี

express logo

- จัดจำหน่าย วางระบบบัญชี วางระบบ LAN และ Server บัญชี
- รับติดตั้งโปรแกรม การโอนย้ายข้อมูล โอนย้าย Server
- รับ Upgrade Express DOS ติดตั้งและโอนย้ายข้อมูล
- การใช้งาน การประยุกต์โปรแกรมให้ใช้กับลักษณะกิจการ (Implement)
- รับอบรมเพิ่มเติม (Training)
- รับ แก้ไข เพิ่ม แบบฟอร์ม (Form) รายงาน (Report)
- รับทำทำงบการเงิน ผังบัญชีทุกชนิด ตามความต้องการของลูกค้า
- บริการ ตรวจสอบและแก้ไข ข้อมูล Express รับกู้ข้อมูล และ Server Express ที่ล่ม
- รับวางระบบ Backup Express Server
- บริการทำ VPN จากภายนอก และสามารถพิมพ์จากSite ภายนอกได้ (เสถียรภาพขึ้นอยู่กับความสามารถของอินเตอร์เน็ต)
- บริการ แบบ VPN Online และ บริการที่หน่วยงานลูกค้า OnSite Service

 

express quality & service

 

 
 ไอ.ที.แอดแวนเทจ :: I.T.Advantage :: Professional IT Solution, สงวนลิขสิทธิ์ 2552 โดย บริษัท ไอ.ที.แอดแวนเทจ จำกัด บริหารจัดการโดย Edd Brain Storm