Home โปรแกรมบัญชีเอ็กซ์เพรส หน้าจอการทำงานของ Express
พิมพ์ อีเมล

คลิ๊กที่ รูปภาพด้านล่าง 

เลือกเมนูรายการต่างๆ แล้ว เลือกหัวข้อ จะภาพแสดงหน้าจอการทำงานของรายการนั้นๆ

เลิก กดปุ่ม X ที่มุมล่างขวา

หน้าจอการทำงานของ Express นี้ไม่ใช่หน้าจอจริง สนใจโปรแกรม กรุณาติดต่อ เจ้าหน้าที่

express login screen thai

อยู่ระหว่างการทดสอบ ยังไม่สมบูรณ์

 
 ไอ.ที.แอดแวนเทจ :: I.T.Advantage :: Professional IT Solution, สงวนลิขสิทธิ์ 2552 โดย บริษัท ไอ.ที.แอดแวนเทจ จำกัด บริหารจัดการโดย Edd Brain Storm