Home โปรแกรมบัญชีเอ็กซ์เพรส
Your IP: 54.172.234.236


Total: 1038028

ติดต่อเรา

บริษัท ไอ.ที.แอดแวนเทจ จำกัด.

Tel. 038-448303-4  

Fax. 038-441650

Email:info@itac.co.th 

facebook.com/itaconline

line

 @itacline

 

 

PDF พิมพ์ อีเมล

express logoโปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป เอ็กซ์เพรส express โปรแกรมบัญชี ที่ใช้ง่ายเพียงปลายนิ้ว
Express Accounting Software จากระบบโปรแกรม Express for DOS
พัฒนาสู่ Express for Windows ด้วยการออกแบบให้ใช้งานง่าย สะดวก รวดเร็ว ค้นหาข้อมูลแม่นยำ รองรับข้อมูลได้ไม่จำกัด อันเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีสำหรับผู้เริ่มใช้โปรแกรมบัญชี เป็นเพื่อนที่ทำให้การทำบัญชีเป็นเรื่องง่าย เป็นมือไม้ของนักบัญชีตัวจริง


 
express 12 systems

 

เอ็กซ์เพรส Expressเป็นโปรแกรมบัญชีสำเร็จรูปซึ่งรวบรวมระบบบัญชีถึง 12 ระบบเข้าไว้ด้วยกันเป็นโปรแกรมเดียว และข้อมูลจะเชื่อมโยงถึงกันโดยอัตโนมัติ ทำให้ลดขั้นตอนในการทำงาน เพียงแค่ทำการบันทึกข้อมูลรายวันการซื้อและการขายเท่านั้นเอง ต่อจากนั้นโปรแกรมจะทำหน้าที่นำข้อมูลไปบันทึกในแต่ละระบบที่เกี่ยวข้องให้เองโดยอัตโนมัติ และสามารถพิมพ์รายงานทุกรายงานได้ทันที ทำให้ท่านสามารถทราบผลการดำเนินงานได้ภายในอึดใจเดียว
โปรแกรมทำงานบนระบบปฏิบัติการ Windows สำหรับระบบเครือข่าย (LAN) สามารถใช้ได้ไม่จำกัดตัวลูก รองรับธุรกิจตั้งแต่ขนาดเล็ก จนถึงธุรกิจขนาดใหญ่เพราะข้อมูลคีย์ได้ไม่จำกัด ประเภทธุรกิจที่รองรับได้แก่ ซื้อมา-ขายไป, บริการ, รับเหมา-ก่อสร้าง, นำเข้า, การผลิต และอื่นๆ ในปัจจุบันมีลูกค้าที่ใช้โปรแกรมอยู่กว่า 70,000 ราย ซึ่งลูกค้าส่วนใหญ่จะเป็นลูกค้าที่ได้รับการแนะนำต่อๆ กันมา Express มีจุดเด่นทางด้าน การให้บริการ เพราะเวลาที่ลูกค้ามีปัญหาโทรมาสอบถาม สามารถทำงานต่อได้ทันที

โปรแกรมมีทั้งเวอร์ชั่นภาษาไทย และเวอร์ชั่นภาษาไทย-อังกฤษ เวอร์ชั่นภาษาไทยจอภาพจะแสดงเป็นภาษาไทย และข้อมูลที่ป้อนเข้าไปจะเป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษก็ได้ ส่วนเวอร์ชั่นภาษาไทย-อังกฤษ จอภาพและหัวรายงานสามารถเลือกได้ว่าจะให้แสดงเป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ โดยทำการกำหนดไว้ที่รหัสผ่านของแต่ละบุคคล ซึ่งเหมาะกับบริษัทที่มีชาวต่างประเทศเป็นผู้บริหารและต้องการเข้ามาใช้งานโปรแกรมด้วยตนเอง

 

express system diagram

 

แผนผังการทำงานของระบบ โปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป เอ็กซ์เพรส Express

 1. ระบบการจัดซื้อสินค้าและการรับสินค้า
 2. ระบบควบคุมเจ้าหนี้และค่าใช้จ่ายอื่นๆ
 3. ระบบการจัดจำหน่ายและการจองสินค้า
 4. ระบบควบคุมลูกหนี้และรายได้อื่น ๆ
 5. ระบบควบคุมสินค้าคงคลัง
 6. ระบบควบคุมเช็คและเงินฝากธนาคาร
 7. ระบบภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) และภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
 8. ระบบบัญชีแยกประเภท
 9. ระบบสินทรัพย์ถาวร
 10. ระบบวิเคราะห์การขายสินค้า
 11. ระบบวิเคราะห์การซื้อสินค้า
 12. ระบบรักษาความปลอดภัยของข้อมูล

ความต้องการของระบบโปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป เอ็กซ์เพรส

                 โปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป เอ็กซ์เพรส Express นอกจากออกแบบมาให้รวดเร็ว ใช้งานง่าย ครอบคลุมการทำงานหลักๆ ได้สมบูรณ์แล้ว จุดเด่นอีกอย่างของ Express คือ การใช้ทรัพยากรระบบน้อยมากทั้งระบบ Single และ ระบบ LAN จนคุณต้องแปลกใจ รายละเอียดเพิ่มเติม

 

ขีดความสามารถของโปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป เอ็กซ์เพรส

                 รายละเอียดเพิ่มเติม

 

ระบบรายงาน (Report System)

รายงานของ express

Express for Windows มีระบบรายงานที่ยึดหยุ่น และสามารถสร้างรายงานด้วยตนเอง (Custom Report) ได้อีกด้วย

ระบบการพิมพ์เอกสาร และรายงาน ของ Express

express print out put

 • เครื่องพิมพ์สามารถใช้ได้ทั้งแบบ Text Mode เช่น Dot Matrix แคร่ยาว และ แบบ Graphic Mode เช่น Laser, Inkjet
 • สามารถกำหนดรหัสภาษาไทยเพื่อให้ตรงกับเครื่องพิมพ์ที่ใช้อยู่ได้
 • สามารถกำหนดเครื่องพิมพ์ประจำแต่ละผู้ใช้งาน ในกรณีระบบเครือข่าย (LAN)
 • สามารถพิมพ์รายงานออกจอภาพ, เครื่องพิมพ์ และพิมพ์ลงไฟล์
 • สามารถ Export รายงานเป็นไฟล์ ไปเปิดด้วย Word หรือ Excel ได้
 • สามารถสร้างรายงานเพิ่มได้เองตามต้องการ (Report Writer) และขณะนี้บริษัทกำลังพัฒนาระบบรายงานใหม่ออกมา

ระบบการพิมพ์เอกสาร และรายงาน ของ เอ็กซ์เพรส แบบใหม่ (Express New Report Writer :NewRWT)

 

ในปี 2550 เอ็กซ์เพรส ได้ออกตัว NewRWT ซึ่งเป็นรุ่นพิเศษ เพื่อให้การพิมพ์เอกสารและรายงานของ โปรแกรมบัญชีสำเร็จรูปเอ็กซ์เพรส สามารถใช้งานบนวินโดว์ได้สมบูรณ์แบบ และรองรับเครื่องพิมพ์แบบใหม่ๆ  

express-new-rwt-print-out-1

 

 

โดยระบบรายงานแบ่งออกเป็นโครงสร้างหลักดังนี้

 1. รายงานลูกหนี้ (Account Receivable Report)
 2. รายงานเจ้าหนี้ (Account Payable Report)
 3. รายงานเช็ครับและเช็คจ่าย (Cheque Report)
 4. รายงานสินค้าคงคลัง (Inventory Report)
 5. รายงานภาษีมูลค่าเพิ่ม และ ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย (Tax Report)
 6. รายงานบัญชี (Account Report)
 7. รายงานวิเคราะห์การขาย (Sales Analysis Report)
 8. รายงานวิเคราะห์การซื้อ (Purchase Analysis Report)
 9. สร้างรายงานด้วยตนเอง (Create Report)

ในแต่ละโครงสร้างหลักก็จะมีรายงานย่อยๆ อีก ดัง รายละเอียดของระบบรายงาน คลิ๊ก

การอบรม (Training)

การอบรมจะช่วยให้ท่านเข้าใจการทำงานของโปรแกรมได้ดียิ่งขึ้น นอกเหนือจากที่ได้จากการไป Demo โปรแกรมซึ่งจะเข้าใจการทำงานของ โปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป เอ็กซ์เพรส Express ในภาพรวมแล้ว

 

 

express train room 2 express train room

 • ท่านสามารถรับสิทธิ์อบรมวิธีการใช้งานโปรแกรมฟรี 1 ครั้ง 2 ท่าน (มาพร้อมกัน) 2 วันเต็ม เวลา 9.00-17.00 น.ณ ห้องอบรม อง บริษัท เอ็กซ์เพรส ซอฟท์แวร์ กรุ๊ป จำกัด (สำนักงานใหญ่) 128/20 อาคารพญาไทพลาซ่า ชั้น 3 ห้อง D,E,F,G,H ถ.พญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 คลิ๊กแผนที่ โดยวันเวลาการอบรมอยู่ในเอกสารในกล่องโปรแกรม คลิ๊กรายละเอียด
 • ในกรณีที่ต้องการอบรมเพิ่ม บริษัทฯจะคิดค่าใช้จ่ายท่านละ 1,070 บาท(รวม VAT)/ครั้ง/2 วันเต็ม
 • ซีดีการสอน (Training CD) ซึ่งรายละเอียดการจะเหมือนกับการไปอบรมที่สำนักงานใหญ่
 • สำหรับการอบรมนอกสถานที่ หรือ ที่ทำงานของลูกค้า สามารถโทรติดต่อได้ที่ 038-448303,038-448304 หรือที่ คุณจตุพร 081-3404042 หรือ คุณธีรศักดิ์ 081-5785784 หรือ คุณศรราม 088-1933826 หรือ คุณสายสิทธิ์ 091-4022311

การบริการหลังการขาย

การบริการหลังการขายเป็นหัวใจหลักของโปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป เอ็กซ์เพรส Express โดยท่านสามารถเลือกช่องทางการรับบริการได้ดังนี้

 

express support team bkk

 • ในกรณีที่ต้องการอบรมเพิ่มนอกเหนือจากที่ได้อบรมไปแล้ว บริษัทฯจะคิดค่าใช้จ่ายท่านละ 1,070 บาท(รวม VAT)/ครั้ง/2 วันเต็ม
 • สามารถโทรศัพท์สอบถามปัญหาและวิธีการใช้งานได้ตลอดอายุการใช้งานโดยไม่เสีย ค่าใช้จ่าย โทรโดยที่หมายเลข 02-217-3533 โทรสาร 02-216-5899, 02-217-3577 จันทร์ - ศุกร์  8.30 - 17.00 ,เสาร์  8.30 - 10.45 (เสาร์สิ้นเดือน หยุดทำการ) E-Mail : อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน
 • สำหรับการแก้ไขแบบฟอร์มและรายงาน หากให้ทางเจ้าหน้าที่ทำให้ อาจมีค่าบริการ
 • ท่านสามารถเข้าไปใน Express Online Help Desk และ Webboard ในการแก้ปัญหาช่วยเหลือ
 • สามารถโทรสอบถามปัญหาระบบคอมพิวเตอร์หรือระบบเครือข่าย การกู้ข้อมูล การบริการนอกสถานที่ในที่ทำงานของลูกค้า โดยมีค่าใช้จ่ายตามระยะทาง ได้ที่ 038-448303

 

express support bkk 2

 

การ Demo โปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป เอ็กซ์เพรส Express

 

เพื่ออำนวยความสะดวกให้ลูกค้าในการชมการทำงานของ โปรแกรม โดยไม่ต้องเดินทางเข้าไปในสำนักงานใหญ่ การ Demo โปรแกรมจึงเป็นสะดวกมากที่สุด โดยบริษัทฯจะเข้าไป Demo การทำงานของโปรแกรมให้ทุกท่าน คลิ๊กเพื่อดูรายละเอียด

 

ราคา และ ใบเสนอราคา

 

 

โปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป เอ็กซ์เพรส Expressเป็นโปรแกรมที่รวบรวมระบบ 12 ระบบไว้ด้วยกันในโปรแกรมเดียว แตกต่างจากโปรแกรมบัญชี บางตัวที่ แยกเป็นส่วนย่อย (Module) ทำให้ราคาไม่แพงนัก แต่หากเอาส่วนต่างๆ มารวมแล้ว บางโปรแกรมราคาสูงหลายหมื่นบาท สำหรับโปรแกรมบัญชี Express แล้ว ราคาและคุณภาพของโปรแกรม อยู่ในความเหมาะสม จึงเป็นตัวเลือกต้นๆ ของโปรแกรมบัญชีสำเร็จรูปในเมืองไทย คลิ๊กเพื่อดูราคาและใบเสนอราคา

 

รายชื่อลูกค้าที่ให้ความไว้วางใจใช้โปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป เอ็กซ์เพรส Express

คลิํกเพื่อดูรายละเอียด

 

 

 

 

express quality & service

 

 

ไอ.ที.แอดแวนเทจ ภูมิใจนำเสนอโปรแกรมบัญชีของคนไทย ที่มีการพัฒนาโปรแกรมโดยตลอด เหมาะสำหรับการใช้งาน ธุรกิจ ซื้อมา ขายไป ก่อสร้าง โรงแรม บริการ บริษัท ห้างร้าน ฯลฯ ไอ.ที.แอดแวนเทจ ได้รับความไว้วางใจจากบริษัท เอ็กซ์เพรสซอฟท์แวร์กรุ๊ป ให้เป็น ตัวแทนจำหน่าย โปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป เอ็กซ์เพรส express

 ให้บริการลูกค้า มากกว่า 12 ปี ในเขตภาคตะวันออก อาทิ ชลบุรี ศรีราชา พัทยา แหลมฉบัง สัตหีบ ระยอง ฉะเชิงเทรา จันทบุรี สระแก้ว ปราจีนบุรี ตราด และได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าเรียกใช้บริการ

ในเขตกรุงเทพฯ บางส่วนและปริมณฑล อาทิ สมุทรปราการ สมุทรสาคร สมุทรสงคราม นครปฐม ราชบุรี นนทบุรี ปทุมธานี อยุธยา สุพรรณบุรี

 

- จัดจำหน่าย วางระบบบัญชี วางระบบ LAN และ Server บัญชี
- รับติดตั้งโปรแกรม การโอนย้ายข้อมูล โอนย้าย Server
- รับ Upgrade Express DOS ติดตั้งและโอนย้ายข้อมูล
- การใช้งาน การประยุกต์โปรแกรมให้ใช้กับลักษณะกิจการ (Implement)
- รับอบรมเพิ่มเติม (Training)
- รับ แก้ไข เพิ่ม แบบฟอร์ม (Form) รายงาน (report)
- รับทำทำงบการเงิน ผังบัญชีทุกชนิด ตามความต้องการของลูกค้า
- บริการ ตรวจสอบและแก้ไข ข้อมูล Express รับกู้ข้อมูล และ Server Express ที่ล่ม
- รับวางระบบ Backup Express Server
- บริการทำ VPN จากภายนอก และสามารถพิมพ์ที่ Site ภายนอกได้ (เสถียรภาพขึ้นอยู่กับความสามารถของอินเตอร์เน็ต)

- จัดจำหน่ายและบริการติดตั้ง ระบบปฏิบัติการ Server ลิขสิทธิ์ อาทิ Microsoft Windows Server 2012,2016

- จัดจำหน่ายและบริการติดตั้ง Microsoft Office ลิขสิทธิ์

 

 

- จัดจำหน่ายและติดตั้ง โปรแกรม ลิขสิทธิ์ ของ Adobe อาทิ Acrobat  PDF
- บริการ แบบ VPN Online และ บริการที่หน่วยงานลูกค้า OnSite Service

 

itac-lan-wan-connection-1

 

 

 
 
 ไอ.ที.แอดแวนเทจ :: I.T.Advantage :: Professional IT Solution, สงวนลิขสิทธิ์ 2552 โดย บริษัท ไอ.ที.แอดแวนเทจ จำกัด บริหารจัดการโดย Edd Brain Storm