Your IP: 18.212.222.217


Today: 137
Yesterday: 313
Total: 1002460

ติดต่อเรา

บริษัท ไอ.ที.แอดแวนเทจ จำกัด.

Tel. 038-448303-4  

Fax. 038-441650

Email:info@itac.co.th 

facebook.com/itaconlinefacebook 47x47

 

line @itacline

วิธียื่นภาษีผ่าน Internet พิมพ์ อีเมล

การยื่นแบบ ภงด. 3, ภงด.53 ผ่านทาง Internet คุณต้องขอแบบยื่นกับสรรพากรว่าต้องการยื่นแบบภาษีผ่านทางอินเตอร์เน็ต  สรรพากรจะมีรหัสผู้ใช้ กับรหัสผ่านมาให้คุณ  คุณจะโทรสอบถามทางสรรพากร  หรือเข้าไปดู http://www.rd.go.th/publish/index.html ก็จะมีรายละเอียดในการขอแบบยื่นผ่านทางอินเตอร์เน็ต

 

ขั้นตอนการยื่นแบบจะเหมือนกัน ภงด.3 หรือ ภงด. 53 จะแนะนำวิธีการยื่นแบบ สำหรับ ภงด. 53

1.   เข้ามาในเมนูการเงิน  ข้อ 5. ภาษีหัก ณ ที่จ่าย เลือกภงด.  ที่ต้องการ   

Image

2.   คลิกข้างรูป Printer  เลื่อนลูกศรลง เลือกแบบฟอร์มภงด. 53 ยื่นผ่านอินเตอร์เน็ต

Image

3.  เลือก ฟอร์ม 1 ตอบ ตกลง

Image

4.  ให้คุณเลือกข้อ 4. นำแบบทดสอบไปทับ เลือก ข้อ 1. แล้วเลือก ฟอร์ม 1 ตอบตกลง

Image

5.  กด Alt+P เลือก ขอบเขตรายงาน ที่ต้องการ เลือก ตกลง

Image

6.  โปรแกรมจะแจ้งข้อความ การเตรียมไฟล์ยื่น ผ่านเน็ต เลือก ตกลง

Image

7. เลือก แฟ้มข้อมูลชนิดข้อความ   ตอบ ตกลง

Image

8. เลือก ไดร์ฟ และตั้งชื่อไฟล์  เพื่อ SAVE ข้อมูล  เช่น D:\TAX53.TXT

Image

เมื่อ SAVE ไฟล์จากโปรแกรม express ได้แล้ว คุณจะต้องเข้า ในเว็ปไซด์ http://www.rd.go.th เพื่อดาว์นโหลด "โปรแกรมโอนย้ายข้อมูลแบบยื่นรายการภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย" มีขั้นตอนตามนี้

1.  คลิกที่   ยื่นแบบผ่านอินเตอร์เน็ต

Image

2.  คลิกที่  รายละเอียด ใต้หัวข้อแนะนำบริการ

Image

3.  คลิกที่   แนะนำโปรแกรม

Image

4.  เลือก โปรแกรม ภาษีที่ต้องการ   ถ้าคุณจะยื่นภาษีผ่านอินเตอร์เน็ต ทั้ง ภงด. 1 ,ภงด.3  ภงด.53 คุณจะต้องดาวน์โหลดที่ละโปรแกรม

Image

5.  คลิก ที่  โปรแกรมโอนย้ายข้อมูลใบแนบแบบ ภงด.53 โดยเลือกที่ โปรแกรมเสริม ด้านล่าง (โปรแกรมโอนย้ายข้อมูลใบแนบแบบภงด.53)

Image

6.  เลือก  SAVE

Image

7.  เลือกไดร์ฟที่ต้องการ SAVE เลือก ตกลง

8.  เมื่อ SAVE ได้แล้ว เราจะต้องเข้าไป คลิก ไฟล์นี้ Image จะมีหน้าจอ

เลือก  ไดร์ฟที่ให้ลงโปรแกรม  โปรแกรมตั้งค่าไว้ที่   C:\Program Files\Rdinet แล้วเลือกเปิดโปรแกรมดังกล่าวขึ้นมา

Image

9.  ให้เข้าไปในไดร์ฟ C:\Program Files\Rdinet เลือก โอนย้ายข้อมูล ภงด. 53 มีหน้าจอขึ้นมา ให้กรอกรายละเอียดข้างต้น  

แล้วเลือก ตกลง ก่อนถึงจะมาเลือก นำส่งภาษีตาม มาตราไหน แล้วไปเลือกส่วนทางขวาให้เอาเครื่องหมาย ติ๊กถูก หน้า ขนาดความยาวของข้อมูลคงที่ออก

Image

แล้วใส่ เครื่องหมาย ตัวไปป์ | ในบรรทัด ตัวอักษรที่ใช้แบ่งแยกข้อมูล

Image

เมื่อกรอกเรียบร้อยแล้วให้เลือก ตกลง ตามรูป

Image

เมื่อดาวน์โหลดได้แล้ว เข้าโปรแกรมโอนย้ายข้อมูลแบบยื่นรายการภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย

1.  ใส่เลขประจำตัวผู้เสียภาษี

2.  สาขาที่ ไม่ต้องใส่

3.  แนบไฟล์ที่ save จากโปรแกรม EXPRESS   เช่น    TAX53.TXT ตอบตกลง

กด แท็ปรหัสข้อมูล   เลือกมาตรา

หัก  ณ ที่จ่าย           1

ออกภาษีให้            2               ตัวอักษรที่ใช้แบ่งแยกข้อมูล         | (ตัวไปป์)

 

แท็ป ตำแหน่งข้อมูล ให้เลือกตำแหน่งข้อมูล ตามข้างล่างนี้

Image

ข้อมูลรายละเอียดด้านบนสามารถ ดูได้จาก เมนูแก้ไขแบบทดสอบ  ฟอร์ม 1 ดังรูป

Image

ให้กรอกตัวเลขตำแหน่งข้อมูลตามรูป 2 รูปข้างล่างนี้ หรือ กรอกที่มีเครื่องหมาย *

Image

Image

คลิกที่โอนย้ายข้อมูล เครื่องจะให้เลือกแหล่งที่จะให้จัดเก็บข้อมูล แล้วให้ใส่รหัสผู้ใช้ ตอบตกลง

Image

หลังจากตอบตกลงแล้วก็จะขึ้นหน้าจอ ข้างล่างให้ ตอบตกลง

Image

คุณควรจะจดไฟล์ที่จัดเก็บด้วย เมื่อเราเข้าไปยื่นแบบ จะได้อ้างไฟล์ที่จะนำส่งภาษี

Image

โปรแกรมจะโชว์รายละเอียดภาษีที่ยื่นว่าถูกต้องหรือไม่  อีกครั้งหนึ่ง  

หลังจากนั้น คุณจะต้องเข้าไป ใน www.rd.go.th เพื่อจะนำส่ง ภาษี ให้คุณเข้าที่แบบยื่นภาษี หัก ณ ที่จ่าย  

Image

คลิกที่  บริการยื่นแบบฯ

Image

คลิกที่  แนะนำโปรแกรม

Image

คลิกที่ เข้า ภงด.ที่ต้องการ

Image

คุณใส่รหัสผู้ใช้ กับรหัสผ่าน ที่ขอมาจาก สรรพากร

Image

ให้ คุณ เลือก จ่าย ภงด.53 กำหนด  ปี เดือน    คุณแนบไฟล์ที่คุณจัดเก็บไว้  เลือกว่าจะ จ่ายเป็นอะไร

หน้าจอต่อไปนี้ไม่สามารถ ดึงรูปมาได้เนื่องจากไม่มีรหัสผู้ใช้และรหัสผ่าน แต่หลังจากใส่เรียบร้อย ก็จะเป็นหน้าจอที่มีรายละเอียดเกี่ยวกับชื่อที่อยู่ของกจิการและตัวเลขที่จะนำส่ง  ส่วนด้านท้ายก็จะให้เลือก Brows เพื่อเลือกไฟล์จาก ขั้นตอน เลือก Directory สำหรับจัดเก็บข้อมูล  หลังจากนั้นคลิกเลือก Upload ในแบบ /ตกลง  

Image

หน้าสุดท้ายจะแสดงยืนยันการชำระภาษี เพื่อเลือกรายการจึงเป็นการเสร็จขั้นตอน

Image

เนื่องจากมีขั้นตอนการปฏิบัติหลายขั้นตอน อาจจะทำให้เกิดข้อผิดพลาดต่างๆ ได้ ดังนั้นหากในระหว่างทำ มีข้อผิดพลาดเกิดขึ้น ขอให้ดูวิธีการแก้ไขจากที่นี่ครับ http://www.esg.co.th/mambo/index.php?option=com_content&task=view&id=95&Itemid=32


หากมีปัญหาหรือข้อสงสัยเกี่ยวกับบทความชิ้นนี้ กรุณาฝากคำถามไว้ที่ เว็บบอร์ด
ขอความกรุณาอย่าโทรศัพท์สอบถามจากพนักงานฝ่ายบริการลูกค้าของบริษัท Express นะครับ
   

 
 ไอ.ที.แอดแวนเทจ :: I.T.Advantage :: Professional IT Solution, สงวนลิขสิทธิ์ 2552 โดย บริษัท ไอ.ที.แอดแวนเทจ จำกัด บริหารจัดการโดย Edd Brain Storm