Home โปรแกรมบัญชีเอ็กซ์เพรส ทิป,เทคนิค,โปรแกรมเสริม Express การคัดลอกเพื่อสำรองแบบฟอร์ม และการนำแบบฟอร์มกลับมาใช้ใหม่
Your IP: 18.212.222.217


Today: 137
Yesterday: 313
Total: 1002460

ติดต่อเรา

บริษัท ไอ.ที.แอดแวนเทจ จำกัด.

Tel. 038-448303-4  

Fax. 038-441650

Email:info@itac.co.th 

facebook.com/itaconlinefacebook 47x47

 

line @itacline

การคัดลอกเพื่อสำรองแบบฟอร์ม และการนำแบบฟอร์มกลับมาใช้ใหม่ พิมพ์ อีเมล

express logo thai

การ คัดลอกแบบฟอร์มอาจจะทำไว้ได้ในกรณีป้องกันแบบฟอร์มสูญหายจากการนำข้อมูล สำรองมาใช้ ที่เป็นข้อมูลก่อนที่จะมีการแก้ไขฟอร์มไว้ การนำต้นฉบับของโปรแกรมมาทับโดยที่ไม่ได้ตั้งใจเลยซักนิด หรือการคัดลอกมายังอีกฟอร์มเพื่อแก้ไขบางจุดเล็กน้อยที่ไม่เหมือนกัน


เราสามารถคัดลอกแบบฟอร์มไปเก็บไว้ที่ฟอร์มอื่น แผ่นดิสก์ หรือบริษัทอื่นใน Express ที่ใช้แบบฟอร์มเดียวกัน ในที่นี้จะยกตัวอย่างในการคัดลอกไปยังบริษัทอื่นและเก็บไว้ที่แผ่นดิสก์

คัดลอกแบบฟอร์มไปยังบริษัทอื่นใน Express

เมื่อ แก้ไขแบบฟอร์มเรียบร้อยแล้ว ให้คลิกเข้าไปที่เมนูแก้ไขแบบทดสอบ จากนั้นเลือกลำดับของแบบฟอร์มที่แก้ไขเรียบร้อย และต้องการคัดลอก (ฟอร์ม 1 ถึง ฟอร์ม 9) ซึ่งเมื่อเข้าไปในแบบฟอร์มที่ต้องการแล้ว ให้ลากเมาส์คลุมแถบตั้งแต่บรรทัดแรกจนถึงบรรทัดสุดท้าย (หรือใช้การกดคีย์ลัด ก็ได้) ตามรูปภาพที่ 1 แล้วกดคัดลอก (หรือคลิกขวาเลือกคัดลอกก็ได้)


 

Image

รูปที่1. เมื่อกด Ctrl+A หรือ ลากเมาส์คลุมทั้งหมด

แล้วเปลี่ยนบริษัทใหม่ที่เมนูอื่น ๆ 8. เปลี่ยนบริษัท เลือกบริษัทที่จะคัดลอกแบบฟอร์มไปวางค่ะ และเหมือนเดิมเข้าไปที่เมนูแก้ไขแบบทดสอบ จากนั้นเลือกลำดับของแบบฟอร์ม และต้องการวางทับ (ฟอร์ม 1 ถึง ฟอร์ม 9) ซึ่งเมื่อเข้าไปในแบบฟอร์มที่ต้องการแล้ว ให้ลากเมาส์คลุมแถบตั้งแต่บรรทัดแรกจนถึงบรรทัดสุดท้าย (หรือใช้การกดคีย์ลัด ก็ได้) ตามรูปภาพที่ 1 แล้วคลิกขวาเลือกลบหรือกดปุ่ม Delete ที่คีย์บอร์ดก็ได้ หลังจากนั้นก็กดวาง (หรือคลิกขวาเลือกวางก็ได้) และบันทึกแบบฟอร์ม ลองพิมพ์แบบทดสอบดูค่ะว่าได้ผลมั้ย?? ตามรูปภาพที่ 2.

Image
รูปที่ 2. พิมพ์แบบทดสอบตรวจสอบความถูกต้อง

ถ้าได้ผลก็ อย่าลืมนำแบบทดสอบไปทับข้อ 1. ตามรูปภาพที่ 3

Image 

รูปที่ 3. การนำแบบทดสอบไปทับข้อ1.


การเก็บแบบฟอร์มไว้ในแผ่นดิสก์

เมื่อ แก้ไขแบบฟอร์มเรียบร้อยแล้ว ให้คลิกเข้าไปที่เมนูแก้ไขแบบทดสอบ จากนั้นเลือกลำดับของแบบฟอร์มที่แก้ไขเรียบร้อย และต้องการคัดลอก (ฟอร์ม 1 ถึง ฟอร์ม 9) ซึ่งเมื่อเข้าไปในแบบฟอร์มที่ต้องการแล้ว สังเกตแถบสีฟ้า (Title Bar) ด้านบนค่ะ ว่าแบบฟอร์มเราเก็บไว้ที่ไหน ตามรูปภาพที่ 4.


Image

รูปภาพที่ 4. ที่เก็บแบบฟอร์มที่ต้องการ

 

เมื่อ ทราบที่เก็บแบบฟอร์มแล้วก็เข้าที่ My Computer หาที่เก็บแบบฟอร์มตามที่เราดูไว้ ในที่นี้จะเป็นไฟล์ Arivciv.rr1 ก็คลิกขวาที่ไฟล์ไปที่ Send To เลือก 3.5 Floppy(A:)ตามรูปภาพที่ 5.

 

Image

รูปที่ 5. นำแบบฟอร์มสำรองที่ 3.5 Floppy (A:)

แต่ในเมื่อฟอร์มสูญหายหรือถูกการนำต้นฉบับไปทับไปแล้ว และเราต้องการนำแบบฟอร์มที่เก็บไว้มาใช้งานอีกอาจจะเป็นฟอร์มที่เก็บไว้ใน แผ่นดิสก์ อยู่ในแบบฟอร์มอื่น หรือบริษัทอื่นใน Express ที่ใช้แบบฟอร์มเดียวกัน ในที่นี้จะยกตัวอย่างการนำแบบฟอร์มจากแผ่นดิสก์มาใช้งาน

เมื่อจะนำแบบฟอร์มจากแผ่นดิสก์มาใช้งาน ต้องตรวจสอบที่เก็บแบบฟอร์มที่เราใช้งานอยู่ก่อน วิธีการตรวจสอบตามรูปภาพที่ 4. หลังจากนั้นไปที่ My Computer ตรวจสอบไฟล์ในแผ่นดิสก์ที่เก็บไว้ ในที่นี้เป็นไฟล์ Arivciv.rr1 ก็คลิกขวาที่ไฟล์เลือก Copy แล้วเข้าไปตามที่เก็บแบบฟอร์มตามที่เราตรวจสอบไว้ แล้วคลิกขวาบนพื้นที่ว่างเลือก Paste จะมีข้อความเตือนว่าแบบฟอร์มนี้มีอยู่แล้วต้องการจะทับหรือไม่ ก็ตอบ Yes ได้เลย ตามรูปภาพที่ 6.

Image

รูปภาพที่ 6. ยืนยันการบันทึกทับไฟล์ที่มีอยู่แล้ว


หลัง จากนั้นที่หน้าโปรแกรม Express ก็เข้าไปยังแบบฟอร์ม พิมพ์แบบทดสอบตรวจสอบความถูกต้องตามรูปภาพที่ 2. ดูค่ะ แล้วก็อย่าลืมนำแบบทดสอบไปทับ1. ด้วยตามรูปภาพที่ 3.

 
 ไอ.ที.แอดแวนเทจ :: I.T.Advantage :: Professional IT Solution, สงวนลิขสิทธิ์ 2552 โดย บริษัท ไอ.ที.แอดแวนเทจ จำกัด บริหารจัดการโดย Edd Brain Storm