ข้อแนะนำในการติดตั้งโปรแกรม

            เพื่อความสะดวกในการดูแล และการเคลม ควรติดตั้งโปรแกรมไว้ใน Drive d:,e:.. หรือ Drive อื่นๆ ที่ไม่ใช่ Drive ของ Windows(c:) ฉะนั้นก่อนติดตั้ง ควรแบ่ง Partition ของ Hard disk ไว้สำหรับลงโปรแกรม Express โดยเฉพาะโปรแกรมเดียว เนื่องจากในอนาคตถ้าจำเป็นต้องเปลี่ยนเครื่อง หรือเปลี่ยน Hard disk คุณจะต้อง Format Drive ที่ลงโปรแกรมเพื่อถอนสิทธิการใช้งาน ทำให้การถอนสิทธิการใช้งาน ทำได้ง่าย และรวดเร็วยิ่งขึ้น

โปรแกรม Express ไม่สามารถใช้งานร่วมกับ  Server ที่เป็น Linux, NAS และ VMWARE

ข้อสำคัญ  เพื่อป้องกันการสูญหายของข้อมูลก่อน ออกจากการทำงานโปรแกรม ควรสำรองข้อมูลเก็บไว้ทุกวัน อาจจะเก็บไว้ใน Handy drive, Flash drive หรือ Thumb drive ก็ได้ เพื่อความปลอดภัยในกรณีที่เครื่องเกิดล่มกะทันหัน จะได้มีข้อมูลสำรองที่สามารถทำงานต่อได้

ขั้นตอนการถอนสิทธิการใช้งาน

            เมื่อเครื่องเกิดปัญหา และจะต้องขอรหัสลงทะเบียนใหม่ เช่น Format ใหม่, เปลี่ยน PC, Server (ตัวแม่), Hard disk หรือ อุปกรณ์อื่นๆ ก่อนเปลี่ยน ให้โทรติดต่อกับฝ่ายขายของ บริษัท เอ็กซ์เพรส ซอฟท์แวร์ กรุ๊ป จำกัด เพื่อขอคำแนะนำในการถอนสิทธิการใช้งาน ก่อนโทรมาขอรหัสลงทะเบียนใหม่ ซึ่งแนวการปฏิบัติโดยหลัก ๆ มีดังนี้

1. กรณี Format อย่างเดียว อุปกรณ์ทุกอย่างเหมือนเดิม

** ให้โทรติดต่อที่ฝ่ายขาย (02-217-3555) เพื่อบันทึกประวัติไว้ หลังจากนั้นให้โทรไปขอรหัสลงทะเบียนที่ฝ่ายลงทะเบียน (02-217-3599)

2. กรณีเปลี่ยนเครื่อง หรืออุปกรณ์ของเครื่อง จะแบ่งออกเป็น 2 กรณี ได้แก่

        กรณีที่เครื่องเก่ายังเปิดใช้งานโปรแกรม Express ได้ สามารถเลือกการถอนสิทธิได้ 2 วิธี

              วิธีที่ 1. แจ้งรหัสเครื่องก่อน และ หลัง Format Drive ซึ่งติดตั้ง Expressของเครื่องเก่า

                ขั้นตอนการถอนสิทธิโดยแจ้งรหัสเครื่อง ก่อน+หลัง format

            1. นั่งที่เครื่องเก่า เข้าไปที่เมนูอื่นๆ ->เมนูย่อย C.ลงทะเบียนโปรแกรม แล้วโทรไปที่ฝ่ายขาย (02-217-3555) แจ้งรหัสเครื่องก่อน format เพื่อบันทึกประวัติไว้ (ถ้าเป็นระบบLANÂให้ดูที่เครื่องแม่เรียกโปรแกรมผ่าน Map network drive และ Local drive)

            2. Copy โปรแกรมทั้ง folder (จะไปทั้งโปรแกรมและข้อมูล) ไปวางไว้ที่เครื่องใหม่ (ควรเก็บไว้ใน drive d:,e:.. แล้ว share folder และ Map folder เตรียมไว้)

            3. นั่งที่เครื่องเก่า format drive ซึ่งเก็บExpress (ให้เนื้อที่เท่าเดิมห้ามแบ่งPartitionใหม่ และอย่าลืมยกเลิกการ Map+Share ก่อน) หลังจากformatแล้วนำแผ่นติดตั้งลงไปใหม่และเข้าไปที่เมนูอื่นๆ->เมนูย่อย C.ลงทะเบียนโปรแกรม โทรไปที่ฝ่ายขายแจ้งรหัสเครื่องหลัง format เพื่อบันทึกไว้ในประวัติอีกครั้ง แล้วก็ลบ folder->Express..ทิ้ง

            4. นั่งที่เครื่องใหม่ เรียกโปรแกรมผ่าน Map Drive เข้าไปที่เมนูอื่นๆ ->เมนูย่อย C.ลงทะเบียนโปรแกรม แล้วโทรไปที่ฝ่ายขอรหัสลงทะเบียน (02-217-3588 เพื่อขอรหัสเปิดใช้โปรแกรม

              วิธีที่ 2. นำเครื่องเก่า หรือ Hard disk (หรืออาจจะส่งทางEMS) เข้ามาที่ บริษัท เอ็กซ์เพรสฯ เพื่อถอนสิทธิการใช้งาน (กรุณานัดวันเวลาล่วงหน้ากับฝ่ายขายเพื่อเตรียมบุคลากรไว้บริการ)

       กรณีที่เครื่องเก่าเสีย ไม่สามารถเข้าโปรแกรม Express ได้ ต้องนำเครื่องเก่า หรือ Hard disk (หรืออาจจะส่งทางEMS) เข้ามาถอนสิทธิการใช้งาน ที่บจก.เอ็กซ์เพรสฯ เท่านั้น (กรุณานัดวันเวลาก่อนล่วงหน้ากับฝ่ายขายเพื่อจะได้เตรียมบุคลากรไว้ให้บริการจะได้ไม่ต้องรอนาน)

. ทั้ง 2 กรณีถ้ามีการส่งเคลม Hard disk ให้ Fax ใบเคลมที่ออกโดยศูนย์คอมพิวเตอร์เท่านั้น ระบุ S/N HDDเก่า+ใหม่ พร้อม Serial Number ของโปรแกรม Express ที่เบอร์ 02-217-3599

Scroll to top